» Bröllopsfotograf i Skåne - Norekefoto förevigar Er speciella dag

Event Photography in Skåne — Eventfotografering Malmö

Last fall I had the honor of photographing the graduation ceremony at World Maritime University in Malmö.  The energy and enthusiasm of the graduates was absolutely inspiring.  For me, there’s not much difference between photographing weddings and other types of events because it’s all about hunting moments–catching that special look or expression that tells a story.  On top of that, one needs to be prepared for the action and in the right place at the right time to make an image that’s beautiful and photographically interesting too.  It’s not easy, but it’s a challenge that I love.

I höstas fick jag äran att fotografera avslutningsceremonin på World Maritime University i Malmö.  Energin och entusiasmen hos eleverna var på toppen och smittade av sig till alla som var med.  För min del finns det inte så stor skillnad mellan bröllopsfotografering och eventfotografering.  Det handlar om att jaga ögonblick och fånga stunden eller blicken som berättar en historia.  Dessutom måste man vara förbered för att fånga det som händer och befinner sig på rätt plats på rätt tid för att skapa en bild som är både vackra och intressant.  Det är inte lätt, men det är en utmaning som jag trivs med.


BACK TO TOP|CONTACT ME|SHARE ON FACEBOOK|SUBSCRIBE (RSS)

Porträtt — Head shots

AA significant part of my photography is portraits.  More and more, even small business owners are realizing the importance of having up to date head shots for use in marketing and social media.  For the most part, my clients are those who say they do not feel comfortable in front of the camera, so a significant part of my job is getting them to relax without losing focus.  You could say I’m the photographer for people who think they never look good in pictures.  In 2016 I introduced a new portrait photography package which includes a documentary session to get custom “stock” photos of the client’s business in action.  I was really pleased with the results.

porträttfotograf skåne
location företagsfotografering
head shots
porträttfotograf sjöbo
porträttfotograf Lund
porträttfotograf österlen
fotograf österlen

 En stor del av mina fotograferingar är porträttfotograferingar.  Det blir allt vanligare att även småföretagare inser vikten av att ha aktuella porträtter som de kan använda i sin marknadsföring och i sociala medier.  Många av mina klienter säger innan fotograferingen att de känner sig obekväm framför kameran eller att de aldrig blir bra på bild, så en stor del av mitt jobb är att få de att slappna av men samtidigt behålla kontakt med kameran.  Du skulle kunna säga att jag är fotografen till dem som tror att de aldrig blir bra på bild.  Under 2016 lancerade jag ett nytt pakett för företagsfotografering där det ingår både porträtt-och dokumentärfotografering som ger företager egna “stockbilder” med klienten istället för statister.  Jag tyckte det blev hur bra som helst.

BACK TO TOP|CONTACT ME|SHARE ON FACEBOOK|SUBSCRIBE (RSS)

Familjefotografering i Skåne — Family photography

I start 2017 with enthusiasm for a new year and also with a little bit of guilt for having been a very bad blogger last year.  Instead of trying to catch up on everything I missed, I’ve put together some highlights.  Family photography is always a lot of fun, both for me and the families involved.  We usually start of easy, playing games or walking around and getting to know each other.  I’m often like a fly on the wall capturing their expressions of love and laughter as my subjects interact with each other.  Then depending on the client’s wishes, we might get some more posed shots with people looking into the camera.

It is beautiful in the forests and fields of Skåne with lots of great locations for photo sessions.  The long summer evenings make for great light as well as the convenience of being able to do a shoot after work.

familjefotograf skåne

While visiting family in California, I took the opportunity to do some photo sessions there too.  I’d almost forgotten how wonderful the beaches are in Southern California.

family photographer on tour
family photography

fun family photo session

Skåne is a popular tourist destination too, and what better way to both make and preserve your vacation memories than with photographer as your guide for the day.

familjefotografering på semester i skåne

Sometimes I can combine a family portrait session with a documentary session like I did for this boule-playing family.  The result was a whole book full of memories for the parents’ anniversary.

dokumentär fotograf skåne

Jag börjar 2017 med iver för att komma igång igen men också med några skuldkänslor för att jag inte har skött min blogg.  Istället för att försöka hinna ikapp med allt har jag plockat ihop några av mina favoritminnen.  Familjefotografering är alltid jätteroligt, både för mig och familjen.  Vi brukar börjar lugnt när vi lekar eller promenera tillsammans för att lära känna varandra.  Jag är ofta som flugan på väggen och fångar deras skratt och glädje när familjemedlemmarna skojar med varandra.  Beroende på hur klienten vill ha det, kan vi också ta några mer uppställda bilder där de tittar på kameran.

Det finns mycket vackert här i skåne, och på sommaren finns många fina fält och skogar som lämpar sig till fotografering.  De långa sommarkvällar ger också både fantastiskt ljus och möjligheten att boka en fotografering när arbetsdagen är slut.  Det blev också familjefotograferingar i Kalifornien när jag var hemma under sommaren för att hälsa på.  

Utöver de lekfulla familjefotograferingar gör jag också dokumentärfotograferingar där jag följer familjen under en hel- eller halvdags aktiviteter.  Ibland blir det bara reportage och ibland blir det dokumentärt i sammband med en familjefotografering.  I detta fall blev det en bok med fina minnen till föräldrarnas femtioåriga bröllopsdag.

 

BACK TO TOP|CONTACT ME|SHARE ON FACEBOOK|SUBSCRIBE (RSS)

A look back at 2015 for an international wedding photographer – fotograf i skåne

2015 was a really fun year for me both as an international wedding photographer and also as a local photographer here in Skåne.  I had lots great clients, and I’ve really enjoyed getting to know them all.  There were portraits for entrepreneurs, documentaries for businesses, business events and conferences.  Family photo sessions were better than ever thanks to the Beloved techniques in which I am now certified, and of course I love photographing weddings.  I even had the opportunity to travel to Colorado, Washington, and Washington DC.

2015 var ett jätteroligt år för mig både som resande bröllopsfotograf och som lokalfotograf i skåne.  Jag hade många fantastiska klienter, och jag tyckte att det var mycket givande att lära känna alltihopa. Det blev portrörträtter för företagare, dokumentärfotografering för företag, företagsevents och konferenser.  Familjefotografering har blivit ännu roligare tack vare Beloved, ett sätt att få klienterna att leka med varandra och slappna av framför kameran.  (Under 2015 blev jag certifierad som Belovedfotograf.)  Och så  älskar jag bröllopsfotografering!  Jag har till och med haft möjligheten att resa till flera ställen i USA: delstaten Washington, Colorado, och Washington DC.

fotograf skåne
fotograf österlen
international wedding photographer
destination wedding photographer
bröllopsfotograf skåne
bröllopsfotograf österlen
international photographer

BACK TO TOP|CONTACT ME|SHARE ON FACEBOOK|SUBSCRIBE (RSS)

Conference & Event photography–Konferens & event fotograf i Skåne

I höstas fotograferade jag konferensen Fatta Jämställdhet i Malmö.  Moriska huset i Folkets Park var mörk och lite annorlunda för en konferenslokal, men den gav en mycket trevlig stämning.  Det var mycket som hände under dagen och många intressanta föredrag och diskussioner.

Jag tycker att event fotografi är in viktig investering, annars är evenemanget lätt glömt när folk har åkt hem.  Med bra bilder i reportage och dokumentationen från dagen vara minnen längre.  Bilderna är också bra att ha till marknadsföring för framtida event

I recently photographed a conference on gender equality in Malmö, Sweden.  I really liked photographing in this dark and somewhat unusual venue.  A conference or business event can be a considerable investment, but with good photography you get more bang for your buck.  Use the photos in event documentation, newsletters,and annual reports as well as marketing for future events.

fotograf skåne
event fotograf
event photographer

BACK TO TOP|CONTACT ME|SHARE ON FACEBOOK|SUBSCRIBE (RSS)