» Bröllopsfotograf i Skåne - Norekefoto förevigar Er speciella dag

Masthead header

Om Lani Noreke

Lani Noreke

Fotografering har varit min passion sedan jag var 10 år gammal, men livet har fört mig hit genom en rejäl omväg. År 1998 begav jag mig ut på mitt livs äventyr när jag följde min hemlängtande make från Kalifornien tillbaka till Sverige. Jag slutade mitt jobb som biokemist på ett farmaceutiskt företag, sålde mitt hus i San Diego och köpte en gammal gård på internet. Jag lärde mig svenska, fick ett barn och år 2007 startade jag till sist mitt företag inom fotografi.

Vem är Lani? Jag är ganska tystlåten och blyg för att vara amerikan. Jag är pålitlig. Jag står inte ut i en folksamling. Som bröllops- och eventfotograf är det bra att kunna vara som en fluga på väggen som ingen märker, för det handlar ju inte om mig. Om du söker en fotograf som är bubblig och entusiastisk som en hejaklacksledare i kärlek, det är inte jag. Jag är fotografen som håller huvudet kallt och hittar en lösning, vad som än händer. Jag har räddat situationer med saker som saxar, säkerhetsnålar, servetter och till och med plåster för blåsor.

Jag gillar pizza, katter och varmt soligt väder. Jag är nördigt intresserad av allt som rör vetenskap eller historia. Jag drömmer om att se världen. Jag älskar choklad och den där känslan jag får när jag vet att jag tagit ett toppfoto. Jag älskar att använda fotografering för att berätta historier och jag vill berätta också din historia.  Ska vi prata om det?  0733-90 52 16 eller info@norekefoto.se.

 

Photography has been my passion since I was 10 years old, but life has taken me here in a rather roundabout way.  In 1998 I embarked on life’s great adventure when I followed my homesick husband from California back to Sweden.  I quit my job as a biochemist in the pharmaceutical industry, sold my house in San Diego, and bought an old farm over the internet.  I learned Swedish, had a child, and in 2007 I finally started my photography business.

Who is Lani?  I am rather quiet and shy for an American.  I’m dependable.  I don’t stand out in a crowd.  As a wedding and event photographer, it’s a good thing to be the fly on the wall that nobody notices, because it’s not about me.  If you want a photographer who is all bubbly and excited like a cheerleader for love, that’s not me.  I’m the photographer who keeps her cool and finds a solution no matter what happens.  I’ve come to the rescue with things like scissors, safety pins, tissues, and even a blister kit.

I like pizza, and cats, and warm, sunny weather.  I’m a nerd interested in all things scientific or historical.  I dream about seeing the world. I love chocolate and that feeling I get when I know I’ve gotten the shot.  I love using photography to tell stories, and I want to tell your story too.  So let’s talk about it!  +46 (0)733-90 52 16 or info@norekefoto.se.